Jan Grue
Diskursanalyse – hvordan og hvorfor

Jan Grue er professor ved Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo med Ph.d. i språkvitenskap. Blant av hans faglige interessefelt er diskursanalyse og retorikk. Grue er også skjønnlitterær forfatter og aktiv samfunnsdebattant.