Pål Fredrik Børresen
Å jobbe med skriving i Kommunikasjon og kultur

Skriftlig eksamen i Kommunikasjon og kultur stiller forholdsvis høye krav til skrivekompetanse hos elevene. I dette foredraget ønsker jeg å gi noen tips til hvordan vi kan jobbe med skriving av fagtekster. Fokuset er på bruk av fagbegreper, analyse og drøfting. To undervisningsopplegg, ett fra starten av KK1 og ett fra slutten av KK3, vil bli brukt som eksempler.  

Pål Fredrik Børresen er en av forfatterne av "Kommunikasjon og kultur". Han har hovedfag i nordisk språk og litteratur fra UiO og mastergrad i språk, kultur og digital kommunikasjon fra Høgskolen i Hedmark. Pål Fredrik er lektor ved Elverum videregående skole, der han blant annet har undervist i Kommunikasjon og kultur i en årrekke.