JANNE-CHRISTINE FOSSUM
Elevaktivitet og engasjement med vertikale tavler

Du har kanskje hørt om bruk av vertikale tavler og hatt lyst til å teste ut metoden i klassen din? Her er noen erfaringer Janne-Christine Fossum, lektor i matematikk og fysikk på Ski vgs, har gjort seg etter å ha brukt metoden med tenkende klasserom i flere år.

Å bygge tenkende klasserom i matematikk

14 praksiser for bedre læringPeter Liljedahl

Hvordan kan du skape en engasjerende, motiverende og spennende matematikkundervisning hvor elevene får samarbeide og kommunisere om matematikk?


I denne boka presenterer Peter Liljedahl 14 undervisningspraksiser som vil hjelpe deg med å bygge et tenkende klasserom. Du vil få innsikt i hvordan du kan få elevene til å tenke selvstendig, arbeide undersøkende og diskutere mulige løsninger sammen. Forfatteren gir deg konkrete tips til blant annet inndeling i grupper, bruk av vertikale tavler, nye måter å innrede klasserommet på, ulike oppgavetyper og måter å stille spørsmål på.


I matematikkundervisningen er det en tendens til at læreren viser elevene hvordan de kan løse oppgavene. Det fører til at elevene kopierer lærerens framgangsmåte framfor å tenke selv. Liljedahl er opptatt av at oppgavetypene elevene jobber med, og ikke minst hvordan læreren veileder i arbeidet med disse oppgavene, har stor betydning. Et tenkende klasserom gir elevene muligheter til å tenke og resonnere i matematikk, både individuelt og kollektivt. Elevene lærer sammen, og de utvikler forståelse i matematikk gjennom aktiviteter og diskusjoner.


Forfatteren beskriver praksiser og aktiviteter som fremmer elevenes tenkning, rikt illustrert med eksempler fra egen forskning. Gjennom bokas praktiske tilnærming og metode vil du få et solid fundament til å kunne bygge tenkende klasserom.

Les mer
Å bygge tenkende klasserom i matematikk
Å bygge tenkende klasserom i matematikk14 praksiser for bedre læringPeter Liljedahl
449,–
JANNE-CHRISTINE FOSSUM

Tips til å komme i gang med vertikale tavler

Faglærer Janne-Christine deler sine erfaringer ved bruk av vertikale tavler i undervisningen. Les artikkelen og få gode tips til å skape utforskende og aktive elever på Fagsnakk.