Kåre Dahl Martinsen
Grunn til bekymring?

Kåre Dahl Martinsen, historiker, Institutt for Forsvarsstudier og medforfatter på "Alle tiders historie".

Hvordan påvirkes Europa av det amerikanske presidentvalget og et stadig mer offensivt Russland?