Hvem er vi?

Cappelen Damm Akademisk er en av Norges største utgivere av fag- og lærebøker for studenter og forelesere ved høgskoler- og universiteter, og for ulike profesjonsgrupper. Til sammen utgir forlaget nærmere 200 nye boktitler hvert år.

Cappelen Damm Akademisk holder til i Cappelen Damms hovedkontor i Akersgata i Oslo og har i tillegg en egen avdeling i Sørlandet Kunnskapspark i Kristiansand.

Forlaget er organisert i faglig spissede redaksjonsgrupper med dedikerte markedsansvarlige:

  • Redaksjon for økonomi, jus, samfunnsfag og humaniora
  • Redaksjon for helse- og sosialfag 
  • Redaksjon for lærerutdanning
  • Redaksjon for åpen forskningspublisering (åpen tilgang)

En oversikt over forlagets ansatte finner du her.

Lærebøker, profesjonslitteratur og forskning – digitalt og mellom permer

Den teknologiske utviklingen skaper muligheter og utfordringer innenfor undervisning, forskning og forskningspublisering i akademia. Tilgangen på informasjon og kunnskap synes uendelig. Det er derfor viktigere enn noensinne at det utgis læremidler og litteratur av høy faglig og pedagogisk kvalitet, utviklet av norske forfattere og fagmiljøer og tilpasset behovene ved norske universiteter og høgskoler. Vi i Cappelen Damm Akademisk ser det som vår viktigste oppgave å bidra til dette – i godt samarbeid med våre forfattere – til glede for studenter, akademia og profesjonsutøvere.

Læreboka og fagboka på papir lever i beste velgående, og har fortsatt en sterk posisjon ved høgskoler og universiteter, både i Norge og internasjonalt. Digitale produkter og tjenester kan være gode supplementer eller alternativer til papirbøkene, og Cappelen Damm Akademisk er derfor i økende grad også et digitalt forlag. Vi utvikler en rekke produkter, både knyttet til lærebøker og som selvstendige utgivelser og tjenester. De fleste av papirbøkene våre utgis dessuten også som e-bok og distribueres gjennom portalen Allvit.

Cappelen Damm Akademisk er godkjent av Universitets- og høgskolerådet som utgiver på nivå 1 av forskningsantologier og -monografier. Godkjenningen gjelder for både publisering i trykt form og for publisering med åpen tilgang

Publisering med åpen tilgang (open access)

I 2015 etablerte Cappelen Damm Akademisk seg som det første norske akademiske forlaget som utgir vitenskapelige monografier og antologier med åpen tilgang (open access).

En forskningsutgivelse med åpen tilgang skal i hovedsak gjennom de samme redaksjonelle fasene som forlagets øvrige utgivelser, så denne forfatterveiledningen er også relevant for disse bøkene. Alle utgivelser med åpen tilgang er vitenskapelige og skal gjennomgå fagfellevurdering.

Cappelen Damm Akademisk har en egen redaksjon for åpen publisering. Alle utgivelsene er tilgjengelige på noasp.noog på cda.no.Bøker med åpen tilgang utgis digitalt i flere formater samt i trykt «print on demand»-utgave som kan bestilles i nettbutikken.

Redaksjonen publiserer også vitenskapelige tidsskrifter og skriftserier med åpen tilgang. Vår utgivelsespraksis er i tråd med internasjonale standarder og forskningspolitiske føringer. Vi bistår gjerne med rådgivning om forskningspublisering og åpen publisering.

Dersom du har spørsmål om åpen publisering eller lurer på om et tidsskrift eller en bok fra ditt fagmiljø kan være aktuell som åpen utgivelse hos Cappelen Damm Akademisk, kan du kontakte redaksjonssjef Simon Aase på e-post.Les også mer på redaksjonens hjemmesider.

Les videre: Å skrive en bok