UNDER ARBEID
Cappelen Damm Akademisk


Cappelen Damm Akademisk (CDA) er en ledende utgiver av læremidler og fagbøker til høyere utdanning og profesjonsmarkedet. Vi har nærmere 30 ansatte, fordelt på kontorer i Oslo og Kristiansand.

Har du spørsmål av generell karakter? Send en e-post eller ring oss på telefon 21 61 66 13.

Ledelsen

Portrett Birgit Skaldehaug

Birgit Skaldehaug

Forlagssjef

Epost: birgit.skaldehaug at cappelendamm.no
Tlf. 99 15 27 28
Oslo

Portrett Dorte Østreng

Dorte Østreng


Redaksjonssjef

Samfunnsfag, humaniora, økonomi og jus

Epost: dorte.ostreng at cappelendamm.no
Tlf. 92 21 32 69
Oslo

Morten Yngvar Olsen

Morten Yngvar Olsen

Redaksjonssjef

Helse- og sosialfag

Epost: morten.yngvar.olsen at cappelendamm.no
Tlf. 40 42 82 80
Kristiansand

Portrett Marte Ryste

Marte Ericsson Ryste

Redaksjonssjef

Lærerutdanningene og digital tjenesteutvikling

Epost: marte.ericsson.ryste at cappelendamm.no
Tlf. 41 65 36 57
Oslo

Portrett Simon Aase

Simon Aase

Redaksjonssjef

Forskningspublisering med åpen tilgang (NOASP)

Epost: simon.aase at cappelendamm.no
Tlf. 41 51 28 64
Oslo

Portrett Fredrik Pharo

Fredrik Pharo

Salgs- og markedssjef Utdanning

Epost: fredrik.pharo at cappelendamm.no
Tlf. 47 85 83 84
Oslo

Kundeservice

Portrett Eirik Spillum

Eirik Spillum

Kundeservice

Epost: eirik.spillum at cappelendamm.no
Tlf. 21 61 66 13
Oslo

Redaksjon for samfunnsfag, humaniora, økonomi og jus

Portrett Dorte Østreng

Dorte Østreng


Redaksjonssjef

Samfunnsfag, humaniora, økonomi og jus

Epost: dorte.ostreng at cappelendamm.no
Tlf. 92 21 32 69
Oslo

Portrett Åsne Godbolt

Åsne Lund Godbolt

Redaktør

Organisasjon og ledelse

Epost: asne.godbolt at cappelendamm.no
Tlf. 91 72 77 76
Oslo

Portrett Hans Tvedt

Hans Andreas Tvedt

Redaktør

Juridiske fag

Epost: hans.tvedt at cappelendamm.no
Tlf. 99 55 06 04
Oslo

Portrett Lars Aase

Lars Aase

Redaktør

Samfunnsfag og humaniora

Epost: lars.aase at cappelendamm.no
Tlf. 40 61 69 11
Kristiansand

Portrett Knut Vegard Bergem

Knut Vegard Bergem

Redaktør

Samfunnsfag og humaniora

Epost: knut.vegard.bergem at cappelendamm.no
Tlf. 41 60 10 66
Oslo

Portrett Elisabeth Holmberg

Elisabeth Holmberg

Redaktør

Samfunnsfag og sosialt arbeid

Epost: elisabeth.holmberg at cappelendamm.no
Tlf. 40 84 51 24
Oslo

Portrett Eirik Spillum

Eirik Spillum

Redaksjonskonsulent

Juridiske fag

Epost: eirik.spillum at cappelendamm.no
Tlf. 21 61 66 13
Oslo

Portrett Nils Gundersen

Nils Gundersen

Manusredaktør

Epost: nils.gundersen at cappelendamm.no
Tlf. 45 88 58 40
Oslo

Portrett Natasja Harung

Natasja Helena Marie Harung

Manusredaktør

Epost: natasja.harung at cappelendamm.no
Tlf. 90 51 16 55
Oslo

Portrett Gerd Ødeskaug

Gerd Irene Aamlid Ødeskaug

Informasjonskonsulent

Epost: gerd.irene.odeskaug at cappelendamm.no
Tlf. 40 24 40 36
Oslo

Redaksjon for helse- og sosialfag

Morten Yngvar Olsen

Morten Yngvar Olsen


Redaksjonssjef

Helse- og sosialfag

Epost: morten.yngvar.olsen at cappelendamm.no
Tlf. 40 42 82 80
Kristiansand

Portrett Gunvor Gipling Wåde

Gunvor Gipling Wåde


Redaktør

Helse- og sosialfag

Epost: gunvor.gipling.wade at cappelendamm.no
Tlf. 40 05 25 32
Oslo

Portrett Jørn Stordalen

Jørn Stordalen


Redaktør

Helse- og sosialfag

Epost: jorn.stordalen at cappelendamm.no
Tlf. 90 75 94 65
Kristiansand

Portrett Tone Bergset

Tone Bergset


Manusredaktør

Epost: tone.bergset at cappelendamm.no
Tlf. 95 83 15 97
Oslo

Portrett Janne Gehrken

Janne Gehrken

Informasjonskonsulent

Epost: janne.gehrken at cappelendamm.no
Tlf. 98 07 39 29
Oslo

Redaksjon for lærerutdanningene

Portrett Marte Ryste

Marte Ericsson Ryste

Redaksjonssjef

Lærerutdanningene og digital tjenesteutvikling

Epost: marte.ericsson.ryste at cappelendamm.no
Tlf. 41 65 36 57
Oslo

Portrett Bjørn Olav Aas Hansen

Bjørn Olav Aas Hansen

Seniorredaktør

Pedagogikk og lærerutdanning

Epost: bjorn.hansen at cappelendamm.no
Tlf. 48 10 14 53
Kristiansand

Portrett Katinka Lønne Christiansen

Katinka Lønne Christiansen

Seniorredaktør

Pedagogikk og lærerutdanning

Epost: katinka.lonne.christiansen at cappelendamm.no
Tlf. 90 65 49 06
Oslo

Portrett Camilla Danielsen

Camilla Kolstad Danielsen

Redaktør

Pedagogikk og lærerutdanning

Epost: camilla.danielsen at cappelendamm.no
Tlf. 47 05 75 46
Oslo

Portrett Mary-Ann Hjemdahl

Mary-Ann Hjemdahl

Redaktør

Pedagogikk og lærerutdanning

Epost: mary-ann.hjemdahl at cappelendamm.no
Tlf. 40 42 82 81
Kristiansand

Portrett Jostein Riiser Kristiansen

Jostein Riiser Kristiansen

Prosjektleder

Digital matematikk og realfag

Epost: jostein.riiser.kristiansen at cappelendamm.no
Tlf. 41 24 31 93
Oslo

Portrett Bente Aas Sjursen

Bente Aas Sjursen

Manusredaktør

Epost: bente.sjursen at cappelendamm.no
Oslo

Portrett Bjørg Torhild Johnsen

Bjørg Torhild Johnsen

Produksjonskonsulent

Epost: bjorg.torhild.johnsen at cappelendamm.no
Tlf. 90 55 76 70
Kristiansand

Portrett Kjersti Bjerkås

Kjersti Bjerkås

Informasjonskonsulent

Epost: kjersti.bjerkas at cappelendamm.no
Tlf. 91 62 78 18
Kristiansand

Redaksjon for åpen forskningspublisering

Portrett Simon Aase

Simon Aase

Redaksjonssjef

Forskningspublisering med åpen tilgang (NOASP)

Epost: simon.aase at cappelendamm.no
Tlf. 41 51 28 64
Oslo

Portrett Maria Braadland

Maria Braadland

Redaktør

Forskningspublisering med åpen tilgang (NOASP)

Epost: maria.braadland at cappelendamm.no
Tlf. 93 84 37 31
Kristiansand

Portrett Katia Stieglits

Katia Stieglitz

Redaktør

Forskningspublisering med åpen tilgang (NOASP)

Epost: katia.stieglitz at cappelendamm.no
Tlf. 97 79 87 71
Oslo

Portrett Ann kristin Gresaker

Ann Kristin Gresaker

Redaktør

Forskningspublisering med åpen tilgang (NOASP)

Epost: ann.kristin.gresaker at cappelendamm.no
Tlf. 47 65 43 90
Oslo

Portrett Niklas Sandberg

Niklas Sandberg

Redaktør

Forskningspublisering med åpen tilgang (NOASP)

Epost: niklas.sandberg at cappelendamm.no
Tlf. 99 48 21 24
Oslo

Portrett Janne Gehrken

Janne Gehrken

Informasjonskonsulent

Epost: janne.gehrken at cappelendamm.no
Tlf. 98 07 39 29
Oslo

Informasjon og marked

Portrett Kjersti Bjerkås

Kjersti Bjerkås

Informasjonskonsulent

Lærerutdanningene

Epost: kjersti.bjerkas at cappelendamm.no
Tlf. 91 62 78 18
Kristiansand

Portrett Janne Gehrken

Janne Gehrken

Informasjonskonsulent

Helse- og sosialfag og åpen forskningspublisering

Epost: janne.gehrken at cappelendamm.no
Tlf. 98 07 39 29
Oslo

Portrett Gerd Ødeskaug

Gerd Irene Aamlid Ødeskaug

Informasjonskonsulent

Samfunnsfag, humaniora, jus og økonomi og ledelse

Epost: gerd.irene.odeskaug at cappelendamm.no
Tlf. 40 24 40 36
Oslo

Portrett Eirik Spillum

Eirik Spillum

Kundeservice

Epost: eirik.spillum at cappelendamm.no
Tlf. 21 61 66 13
Oslo