UNDER ARBEID
Cappelen Damm Akademisk


Cappelen Damm Akademisk (CDA) er en ledende utgiver av læremidler og fagbøker til høyere utdanning og profesjonsmarkedet. Vi har nærmere 30 ansatte, fordelt på kontorer i Oslo og Kristiansand.

Har du spørsmål av generell karakter? Send en e-post eller ring oss på telefon 21 61 66 13.

Navn Stilling Arbeidssted og epost
Birgit Skaldehaug Forlagssjef Oslo
Birgit.Skaldehaug at cappelendamm.no
Cecilie von Hirsch Larsen Markedssjef akademisk Oslo
Cecilie.Larsen at cappelendamm.no
Dorte Østreng Redaksjonssjef
økonomi, jus, samfunnsfag og humaniora
Oslo
Dorte.Ostreng at cappelendamm.no
Morten Yngvar Olsen Redaksjonssjef
helse- og sosialfag
Kristiansand
Morten.Yngvar.Olsen at cappelendamm.no
Bjørn Olav Aas Hansen Redaksjonssjef
lærerutdanningene
Kristiansand
Bjorn.Hansen at cappelendamm.no
Simon Aase Redaksjonssjef
forskning med åpen tilgang
Oslo
Simon.Aase at cappelendamm.no
Marte Ericsson Ryste Digital utviklingssjef Oslo
Marte.Ericsson.Ryste at cappelendamm.no