E-bøker

En e-bok er en bok lagret i et digitalt format, slik at den kan leses på digitale enheter som f.eks. en datamaskin, et lesebrett, et nettbrett, en smarttelefon e.l.

De fleste lærebøker og fagbøker fra Cappelen Damm Akademisk er tilgjengelig som e-bok på Allvit. Et effektivt arbeidsverktøy i studiehverdagen som du kan kjøpe eller leie en kortere periode. I Allvit har du alltid bøkene tilgjengelig når du trenger dem.

Husk å føre opp to ISBN på pensumlistene. La studentene selv velge hvordan de vil lese pensum.

Lurer du på noe om e-bøker? Se mer informasjon under Kundeservice

Allvit – digitalt pensum på norsk

Kjøp eller lei lærebøker og fagbøker!.I Allvit har du alltid bøkene tilgjengelig når du trenger dem.