Visjon 2 Unibok (LK20)

Visjon 1 og 2 (LK20)

Digital lærebok markedsføring og ledelse 2

Per Emil Nørgaard og Bengt E. Olsen, 2022, Nettsted, Bokmål

Omtale

Visjon 2 Unibok (LK20) er den digitale utgaven av læreboka i et brukervennlig format og verktøy som støtter opp under elevenes leseforståelse. Lisensen varer i ett skoleår.

Visjon 2 til fagfornyelsen (LK20) har som mål å gi elevene i programfaget markedsføring og ledelse 2 en praktisk tilnærming og forståelse av fagstoffet. Uniboka dekker alle kompetansemålene i faget, og bidrar til at elevene får utviklet evnen til kritisk tenkning ved bruk av reelle eksempler underveis i teksten. Ved å løse ulike oppgaver og caser knyttet til virkelige bedrifter, blir elevene trent i ulike måter å tilnærme seg problemstillinger som er viktig for å lykkes på eksamen. Det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling reflekteres i bruk av eksempler, teori og varierte oppgaver, og danner et bakteppe i læreverket Visjon. Til læreverket følger det egne digitale ressurser med oppgaver og fordypning, se www.visjon.cdu.no.

Med Unibok er læreboka alltid tilgjengelig, og elevene kan lese boka på alle digitale flater – også mobil. Unibok er enkel å bruke og har flere gode verktøy gjør at eleven kan jobbe godt med lærestoffet rett i boka. At elevene kan arbeide godt med teksten samtidig som de leser på digitale flater er viktig for elevenes leseforståelse viser internasjonal forskning.

En egen tekst-til-tale-funksjon har høy pedagogisk verdi for lesesvake elever. Søkefunksjonen er god og tilgjengeliggjør fagstoffet for elevene når de skal løse oppgaver. Det er enkelt å notere og markere i teksten og sentrale fagbegreper er markert og har egne oppslag i teksten. Cappelen Damms bokmål og nynorsk ordbok er innebygd i uniboka.