Visjon 2 (LK20)

Visjon 1 og 2 (LK20)

Lærebok markedsføring og ledelse 2

Per Emil Nørgaard og Bengt E. Olsen, 2022, Heftet, Bokmål, Læreplan: Fagfornyelsen
… Ulike oppgaver og aktiviteter oppmuntrer elevene til å relatere forbruk til klimautfordringer.(…) God integrering av mindre og større oppgaver; høyt nivå av engasjerende tilnærminger som stimulerer til kreative ideer og løsninger. Diskusjonsoppgavene er godt plassert og oppfordrer til gruppeaktivitet. …
BELMA-juryen for Best European Learning Material Award 2022 om Visjon 1 og 2.

Omtale

Visjon 2 til fagfornyelsen (LK20) har som mål å gi elevene i programfaget markedsføring og ledelse 2 en praktisk tilnærming og forståelse av fagstoffet.

BRONSEVINNER AV BELMA-prisen 2022: "Best European Learning Material Award". Les juryens begrunnelse her.

Læreboka dekker alle kompetansemålene i faget, og bidrar til at elevene får utviklet evnen til kritisk tenkning ved bruk av reelle eksempler underveis i teksten. Ved å løse ulike oppgaver og caser knyttet til virkelige bedrifter, blir elevene trent i ulike måter å tilnærme seg problemstillinger som er viktig for å lykkes på eksamen.

Det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling reflekteres i bruk av eksempler, teori og varierte oppgaver, og danner et bakteppe for Visjon.

I Visjon 2 får elevene muligheten til å utvikle sine ferdigheter og fordype seg i fagets egenart. Fagstoffet er koblet til sentrale teorier som settes i sammenheng med relevante eksempler fra både inn- og utland. Det legges opp til at elevene skal drøfte og utforske etiske problemstillinger gjennom aktuelle eksempler, utfordringer og muligheter som er forankret i faget og som gjenspeiler den digitale hverdagen elevene lever i.

I læreboka og på nett er det eksempler og læringsstier der elevene får arbeide både praktisk og utforskende ved å drøfte ulike problemstillinger, og de får muligheten til å utfolde seg kreativt faglig. Denne kombinasjonen gir elevene et godt utgangspunkt for å vurdere og forstå hvordan teori kan benyttes og fungerer i praksis, noe som også er viktig for eksamen. Nettsidene og læreboka utfyller hverandre, og gir elev og lærer en variert og inspirerende undervisning.

På nettstedet finner lærer forslag til årsplaner, presentasjoner til bruk i timene, forslag til kapittel- og terminprøver med innleveringsoppgaver og underveisvurdering.