Visjon 1 Unibok (LK20)

Visjon 1 og 2 (LK20)

Digital lærebok markedsføring og ledelse 1 programfag

Per Emil Nørgaard og Bengt E. Olsen, 2021, Nettsted, Bokmål, Nynorsk, Læreplan: Fagfornyelsen
316,–

Omtale

Visjon 1 (2021) Unibok er den digitale utgaven av læreboka til programfaget markedsføring og ledelse 1, fagfornyelsen LK20. Formatet er brukervennlig og har gode verktøy som støtte for elevenes leseforståelse.

Med Visjon 1 (2021) Unibok får elevene et digitalt læremiddel som dekker alle kompetansemålene i læreplanen. Til læreverket følger det også supplerende digitale ressurser med verktøy, oppgaver og fordypning, se Visjon Elevnettsted og Visjon Lærernettsted.

Med Unibok er læreboka alltid tilgjengelig og lett å lese – også på mobil og uten nettilgang dersom man har lastet ned boka. Gode studieverktøy og nyttige funksjoner gjør at eleven kan jobbe aktivt under lesingen og slik at leseforståelsen øker.
I Unibok er lærebokteksten og de litterære tekstene lest inn. Digital ordbok på norsk bokmål og nynorsk er integrert og oppslagene vises i lesevinduet. En svært god søkefunksjon gjør alt lærestoffet lett tilgjengelig, og elevene kan skrive notater, markere i teksten og skrive ut notatene i for eksempel OneNote. Tekst-til-tale-funksjonen har god kvalitet og høy pedagogisk verdi for lesesvake elever.

Når du har lisens til boka, finner du den i «Mine unibøker» på www.unibok.no og under «Min side» på www.cdu.no. Lisensen gir tilgang til både bokmåls- og nynorskutgaven.
Les mer om Unibok på www.unibok.no. Les mer om læreverket Visjon til fagfornyelsen på cdu.no/vgs.