Visjon 1 (LK20)

Visjon 1 og 2 (LK20)

Lærebok markedsføring og ledelse 1 programfag

Per Emil Nørgaard og Bengt E. Olsen, 2021, Heftet, Bokmål, Læreplan: Fagfornyelsen
… Ulike oppgaver og aktiviteter oppmuntrer elevene til å relatere forbruk til klimautfordringer.(…) God integrering av mindre og større oppgaver; høyt nivå av engasjerende tilnærminger som stimulerer til kreative ideer og løsninger. Diskusjonsoppgavene er godt plassert og oppfordrer til gruppeaktivitet. …
BELMA-juryen for Best European Learning Material Award 2022 om Visjon 1 og 2.

Omtale

Visjon 1 dekker alle kompetansemålene i programfaget markedsføring og ledelse 1 til fagfornyelsen og læreplanen LK20.

BRONSEVINNER AV BELMA-prisen 2022: "Best European Learning Material Award". Les juryens begrunnelse her.

Læreverket Visjon presenterer markedsføringsfaget på en virkelighetsnær måte. Fagstoffet er sentrert rundt sentrale teorier, som kontekstualiseres gjennom oppdaterte eksempler fra inn- og utland.

I Visjon får elevene en grundig innføring i hvordan faget er sentralt på ulike måter for bærekraftig utvikling og temaet går igjen som perspektiv i kapitlene i boka. Nye Visjon har flere oppgaver der elevene må sette sammen kunnskap og kompetanse for å besvare komplekse problemer. Diskusjonsoppgaver krever at elevene reflekterer over problemstillinger og foreslår løsninger selv.

I læreboka og på nett er det eksempler og læringsstier der elevene får arbeide både praktisk og utforskende med problemstillinger. Denne kombinasjonen gir elevene et godt faglig fundament og et godt utgangspunkt for å forstå for hvordan teorien kan benyttes i praksis.

På nettstedet finner lærer forslag til årsplaner, presentasjoner til bruk i timene, forslag til kapittelprøver og terminprøver. Lærer kan legge inn egne opplegg og jobbe prosessorientert med innleveringsoppgaver og underveisvurdering.