Verdier i konflikt

Etikk i et mangfoldig samfunn

Odin Lysaker og Terje Emil Fredwall (red.), 2020, Heftet, Bokmål

Akademisk kvarter - en podkast fra Cappelen Damm Akademisk: Kan innbyggerne i et samfunn samles om noen felles verdier? Del 1​ og Del 2

359,–
Produseres på bestilling. Sendes fra oss i løpet av 1–2 uker.

Omtale

Vi lever i et mangfoldig samfunn preget av forskjellige og til dels motstridende verdier. Noen ganger skaper de fellesskap. Andre ganger fører de til verdikonflikter. I denne boken skriver tolv norske forskere om slike verdikonflikter og måten de utspiller seg på i arbeidsliv og i det offentlige rom. Felles for mange av bidragene i boken er forsøket på å kaste lys over et såkalt verdimessig uenighetsfellesskap. Dette innebærer at vi er enige om å være uenige. Som samfunn kan innbyggerne forsøke å samles om noen felles, grunnleggende verdier. Fellesskapstanken kan likevel ikke forutsette at alle samfunnsmedlemmer blir enige om sine personlige verdisyn.