Akademisk kvarter
Kan innbyggerne i et samfunn samles om noen felles verdier? Del 1

Odin Lysaker og Arne Johan Vetlesen

I denne første av to episoder ønsker professor i etikk, Odin Lysaker, og professor i filosofi, Arne Johan Vetlesen, å kaste lys over et såkalt verdimessig uenighetsfellesskap.

Vi lever i et mangfoldig samfunn preget av forskjellige og til dels motstridende verdier. I boken "Verdier i konflikt. Etikk i et mangfoldig samfunn" skriver tolv norske forskere om slike verdikonflikter og måten de utspiller seg på i arbeidsliv og i det offentlige rom.

Hør Akademisk kvarter i din foretrukne strømmetjeneste, eller søk på «Akademisk kvarter» i podkastappen din og klikk abonner:

Spotify

SoundCloud

Apple Podcast/iTunes

Google Podcast

 

Verdier i konflikt

Etikk i et mangfoldig samfunnOdin Lysaker og Terje Emil Fredwall (red.)

Vi lever i et mangfoldig samfunn preget av forskjellige og til dels motstridende verdier. Noen ganger skaper de fellesskap. Andre ganger fører de til verdikonflikter. I denne boken skriver tolv norske forskere om slike verdikonflikter og måten de utspiller seg på i arbeidsliv og i det offentlige rom. Felles for mange av bidragene i boken er forsøket på å kaste lys over et såkalt verdimessig uenighetsfellesskap. Dette innebærer at vi er enige om å være uenige. Som samfunn kan innbyggerne forsøke å samles om noen felles, grunnleggende verdier. Fellesskapstanken kan likevel ikke forutsette at alle samfunnsmedlemmer blir enige om sine personlige verdisyn.

Les mer
Verdier i konflikt
Verdier i konfliktEtikk i et mangfoldig samfunnOdin Lysaker og Terje Emil Fredwall (red.)
359,–