Vamos 2

Spansk II Vg2

Liv K. Bugge, Svein Halvorsen og Ana María Áviles Ruiz, 2013, Heftet, Bokmål, Nynorsk, Læreplan: Kunnskapsløftet
889,–

Omtale

Læreverket er lagt opp på en oversiktlig måte med fire temaer og fem kapitler i hvert tema. Vamos 2 følger prinsippene fra Vamos 1 med god og tydelig progresjon.

Tekst- og øvingsmaterialet fremstår som godt tilpasset kompetansemålene i læreplanen. Øvingene til hvert kapittel er strukturert etter vanskelighetsgrad og forfatterne har lagt vekt på stor variasjon i oppgavetyper. Kommunikasjon står sentralt, og bøkene legger lik vekt på Spania og Latin-Amerika.

Vamos 2 som digital lærebok
Unibok er digitale lærebøker som justerer seg til elevens skjerm og gir god lesbarhet uansett skjermformat.

Vamos 2 kan også kjøpes som brettbok (pdf) fra www.brettboka.no.

Vamos nettsteder

Elevens nettressurs er gratis, og inneholder grammatikkøvelser, vokabulartrening, lytteøvelser, innleste tekster, grammatikkforklaringer og Glosemesteren.

På det lisensbelagte lærernettstedet har læreren tilgjengelig ressurser som prøver, fasiter, videoer, bilder, sanger og forslag til undervisningsopplegg og årsplan.

KOMPONENTER
Alt-i-ett-bok for Vg2
Unibok
Brettbok (pdf)
Elevnettsted – gratis
Lærernettsted – lisens