Undervisningskunnskap i matematikk

Ellen Konstanse Hovik og Bodil Kleve (red.), 2021, Ebok, Bokmål, EPUB3

Omtale

Hva er undervisningskunnskap i matematikk? Hvilke faglige og didaktiske kunnskaper trenger en lærer for å undervise i matematikk?

Denne vitenskapelige antologien belyser undervisningskunnskap i matematikk fra ulike innfallsvinkler. Bidragene er revidert i henhold til fagfornyelsen, LK20. Hensikten med boka er å formidle mangfoldet i lærerutdanningens matematikkfag når det gjelder forskning og utviklingsarbeid, og i tillegg synliggjøre bredden i skolefaget matematikk.

Matematikklæreres samlede kunnskap om matematikkundervisning er mangfoldig, og bidragene i denne boka gjenspeiler dette. Matematikkoppgaver, matematiske spørsmål og situasjoner fra klasserommet og lærerutdanningen løftes fram og diskuteres fra ulike teoretiske og didaktiske perspektiver og opp mot kjerneelementene i matematikk i LK20. Ulike måter å jobbe med konkrete matematikkemner på analyseres. Filosofiske problemstillinger utforskes, og det oppfordres til bruk av matematikkens historie i undervisningen. Her finnes gode forslag og inspirasjon for så vel studenter som lærere med mange års erfaring.

Forfatterne underviser og forsker ved grunnskolelærerutdanningen ved OsloMet – storbyuniversitetet. Bokas bidragsytere: Ellen Konstanse Hovik og Bodil Kleve (red.), Eyvind Martol Briseid, Elisabeta Eriksen, Tonje Hilde Giæver, William James Andrew Gray, Olav Gravir Imenes, Grethe Kjensli, Lars Reinholdtsen, Camilla Rodal, Bjørn Smestad, Ida Heiberg Solem. Helga Kufaas Tellefsen og Gerd Ånestad.