Studiemetodikk og oppgaveskriving

Om mappeevaluering og veier til god eksamen.

Olav Garsjø, 2005, Heftet, Bokmål

Omtale

Hva forventes av den nye studentrollen?
Hva innebærer kvalitetsreformen for studenter?
Hva menes med mappeevaluering?
Hva kjennetegner gode mapper og eksamensbesvarelser?
Hva legger sensorer vekt på i sensureringen?

Forfatteren gjør studentene kjent med hva som forventes av dem som aktive deltakere i egen læringsprosess. Boka henvender seg til studenter ved høgskoler og universitet og er spesielt skrevet for utdanninger der problemstillingene krever drøfting framfor ett klart svar. Den kan også brukes av forelesere og studenter i fellesskap som utgangspunkt for refleksjon og samarbeid om hva de kan forvente av hverandre.