Strategisk HRM 2

HMS, etikk og internasjonale perspektiver

Aslaug Mikkelsen og Thomas Laudal (red.), 2016, Heftet, Bokmål

Omtale

Strategisk HRM (2.utgave) gir deg kunnskapsgrunnlaget du trenger for å lede andre mennesker eller jobbe med strategisk human resource management (HRM). Bøkene viser hvordan HRM bør tilpasses den strategien, de rettslige rammene og den bransjespesifikke konteksten det skal virke i. Strategisk HRM dekker alle de viktigste emnene innen HRM-faget. 2.utgave er gjennomrevidert og oppdatert på følgende områder:

  • Nye case og eksempler
  • Referanser til ny forskning på feltet
  • Bredere dekning av informasjonsteknologiens betydning for HRM
  • Nærmere omtale av hvordan valget av organisasjonstilnærming påvirker HRM
  • Flere henvisninger og koblinger mellom kapitlene
  • Bedre pedagogisk tilrettelagt og forenklet etter tilbakemeldinger fra studenter og lærere
Strategisk HRM er et tobinds læreverk for bachelor- og masterstudenter. Bøkene retter seg også mot ledere og HR-ansatte som ønsker å bli oppdatert på beste praksis innenfor HRM og på hvordan det er mulig å tilpasse HRM til strategi og situasjon.

Strategisk HRM 2. HMS, etikk og internasjonale perspektiver

presenterer de viktigste HRM-praksisene i dag: motivasjon, jobb- og organisasjonsdesign, rekruttering og utvelgelse, prestasjonsledelse, prestasjonsmåling, kompetanseutvikling og karriere, lederutvikling, lønn og belønning, strategisk HRM og endring i organisasjoner, helsefremmende arbeidsplasser, kommunikasjon og konfliktløsning, samt livsfaseorientert personalpolitikk. Boken inneholder også egne kapitler om helse, miljø og sikkerhet, internasjonal HRM og etikk og samfunnsansvar.