Stein på stein Digital Elevnettsted av Elisabeth Ellingsen og Kirsti Mac Donald (Nettsted)

Stein på stein Digital Elevnettsted

Stein på stein

Norsk for voksne innvandrere, nivå B1

Elisabeth Ellingsen og Kirsti Mac Donald, 2021, Nettsted, Bokmål
For skoler/bedrifter120,– ekskl. mva
150,– inkl. mva

Omtale

Stein på stein (2021) har et stort elev- og lærernettsted som gir mange pedagogiske muligheter og øving av alle ferdigheter. Stein på stein Digital supplerer Stein på stein Tekstbok og Arbeidsbok.


Stein på stein (2021) har et stort elev- og lærernettsted med gode differensieringsmuligheter. Her finnes et rikholdig sett med ekstraoppgaver på to nivåer, for øving av alle ferdigheter. Nettstedet har innlest tekst, mange av oppgavene er av samme type som elevene vil møte på norskprøvene og Øv til prøven gir god øvelse. Oppgavene på nettstedet er et supplement til arbeidsboka.

Nettstedet inneholder alle lydspor til tekstbok og arbeidsbok, slik at elevene kan lytte og øve selv så mye de vil. Her finnes også ulike tilleggsaktiviteter som elevene og læreren kan bruke når det passer. Nettstedet inkluderer en ordliste på norsk.

Det er enkelt å finne fram på nettstedet. Nettstedet har individuell innlogging, og elever og lærere får raskt oversikt over utførte oppgaver, resultat og tidsbruk. Dermed kan læreren følge opp resultatene til hver enkelt og klassen. Læreren kan sende oppgaver til elevene, lage nye oppgaver, kommunisere med elevene og rette/kommentere skriftlige oppgaver. Et retteprogram i ulike farger gjør rettingen enkel.

Lærere har også tilgang til en rikholdig lærernettsted som kan brukes på ulike måter. Her ligger tavlebøker til tekstbok og arbeidsbok, ekstra lytteøvelser med lydspor, eksempler på ulike dialekter og samisk, mange og varierte ekstraoppgaver, veiledning, verblister og bildesamlinger. Prøver etter hvert tredje kapittel oppsummerer hovedtrekkene i lærestoffet. Fasiter ligger også her.