Stein på stein Digital Lærernettsted av Elisabeth Ellingsen og Kirsti Mac Donald (Nettsted)

Stein på stein Digital Lærernettsted

Stein på stein

Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, B1

Elisabeth Ellingsen og Kirsti Mac Donald, 2021, Nettsted, Bokmål
For skoler/bedrifter280,– ekskl. mva
350,– inkl. mva

Omtale

Stein på stein Digital lærernettsted inneholder ressurser til bruk for lærere som underviser med Stein på stein – Norsk, samfunnskunnskap og arbeidsliv for voksne innvandrere, nivå B1. Det har funksjoner som gir gode muligheter for å følge opp den enkelte elev og å tilpasse undervisningen.


Stein på stein (2021) har et rikholdig lærernettsted
som kan brukes på ulike måter. Her ligger tavlebøker til tekstbok og arbeidsbok, ekstra lytteøvelser med lydspor, eksempler på ulike dialekter og samisk, mange og varierte ekstraoppgaver, veiledning, verblister og bildesamlinger. Prøver etter hvert tredje kapittel oppsummerer hovedtrekkene i lærestoffet. Fasiter ligger også her.

Det er enkelt å finne fram på nettstedet. Nettstedet har individuell innlogging, og elever og lærere får raskt oversikt over utførte oppgaver, resultat og tidsbruk. Dermed kan læreren følge opp resultatene til hver enkelt og klassen. Læreren kan sende oppgaver til elevene, lage nye oppgaver, kommunisere med elevene og rette/kommentere skriftlige oppgaver. Et retteprogram med ulike farger gjør rettingen enkel.

Stein på stein Digital elevnettsted har rikelig med ekstraoppgaver for øving i alle ferdighetene. Oppgaver på to nivåer gir gode differensieringsmuligheter. Nettstedet har eget opplegg for uttaletrening, engasjerende podkaster, innlest tekst og flere Øv til prøven-tester. Mange av oppgavene er av samme type som elevene vil møte på norskprøvene, og Øv til prøven gir god øvelse. Oppgavene på nettstedet er et supplement til arbeidsboka.

Nettstedet inneholder alle lydspor til tekstbok og arbeidsbok, slik at elevene kan lytte og øve selv så mye de vil. Her finnes også ulike tilleggsaktiviteter som elevene og læreren kan bruke når det passer. Nettstedet inkluderer en ordliste på norsk.