Statistikk og dataanalyse

En moderne innføring

Njål Foldnes, Steffen Grønneberg, Gudmund Hermansen og Einar Wellén, 2024, Ebok, Bokmål, PDF

Omtale

Statistikk og dataanalyse. En moderne innføring er en grundig og pedagogisk innføringsbok skrevet for bachelorstudenter i økonomi og samfunnsfag. Den kan også passe for masterstudenter som vil skaffe seg en dypere forståelse av begreper som konfidensintervall, hypotesetesting og p-verdier.

Forfatterne tar først for seg statistiske metoder for én variabel, mens analyse av mer enn én variabel behandles i siste del av boken. Dette er et pedagogisk grep som gjør det lettere å bli kjent med de grunnleggende begrepene og prinsippene i en statistisk analyse.

Boken er organisert i fire bolker:

(1) Introduksjon til statistikk

(2) sannsynlighetsteori

(3) inferens (konfidensintervaller og hypotesetester)

(4) samvariasjon og lineær regresjon

Forfatterne underviser i statistikk, og vet at mange studenter har et anstrengt forhold til tall og matematikk. Boken krever ikke spesielle forkunnskaper i matematikk, og det legges vekt på tenkning og forståelse. Alle kapitlene er utstyrt med praktiske eksempler og uthevede definisjoner av begreper underveis, og avsluttes med oppsummeringer og oppgaver med løsninger.