Slektskap, familie og kjønn

Antropologiske perspektiver

Jon Schackt, 2017, Heftet, Bokmål

Omtale

Det antropologiske studiet av slektskap fokuserer på grunnmønstrene for sosiale relasjoner i ulike typer samfunn. Fra siste halvdel av 1800-tallet var studiet av slektskap et hovedtema i utviklingen av antropologifaget. Selv om interessen for temaet var dalende en periode på 1970- og 80-tallet, har den siden tiltatt på nytt. Endrede kjønnsroller og familiemønstre, og ikke minst den nye bioteknologien, har aktualisert det antropologiske studiet av slektskap.

Meningen med denne boka er å gi en introduksjon til den antropologiske litteraturen om slektskap. Boka tar også for seg de nærliggende temaene familie og kjønn. I tillegg til etnografi hentet fra den klassiske faglitteraturen, bruker forfatteren eksempelmateriale fra egen forskning blant ulike folkegrupper i Latin-Amerika, samt observasjoner fra norsk dagligliv i samtida. På dette grunnlaget formidler boka Slektskap, familie og kjønn aktuelle perspektiver på mange grunnleggende spørsmål i slektskapsantropologien:

  • Hva er forholdet mellom slektskap studert av antropologer og biologisk slektskap?
  • Når og hvorfor begynte våre forfedre å relatere seg til hverandre på basis av slektskap?
  • Hvordan og hvorfor kategoriseres slektninger ulikt i ulike kulturer?
  • Finnes ekteskapet i alle samfunn?
  • Er incestforbudet universelt?
  • Vi vet at forholdet mellom kjønnene varierer mellom ulike kulturer og samfunn, men er det sider ved dette forholdet som også er universelle?
  • Vil bioteknologien endre vårt forhold til slektskap?
Boka er aktuell for antropologistudenter og andre som er interessert i temaene slektskap, familie og kjønn.