Hjelp, jeg skal på feltarbeid!

Håndbok i etnografisk metode

Aina Landsverk Hagen og Gro Stueland Skorpen, 2016, Heftet, Bokmål

Omtale

Hvordan gjør man egentlig et feltarbeid? Hva må man vite på forhånd, hva kan planlegges og hva er det som bare må håndteres der og da? Ledsaget av ærlige og usensurerte kommentarer fra en gjeng førstegangsfeltarbeidere, gir denne boka innsikt i hverdagslige og praktiske utfordringer som møter de fleste, uansett hvor i verden de befinner seg.

  • Hvordan får du kontakt og tilgang?
  • Hvordan møter du dem du skal studere på en respektfull og etisk forsvarlig måte?
  • Hvordan kan du delta, observere, samtale og lytte på en og samme tid?
  • Hvordan skrive feltnotater som er tro mot samtalepartnerne?
  • Hvordan bruker du internett, foto og video som en del av forskningen?
  • Hva er data, og hvordan kjenner man igjen et funn?
Hjelp, jeg skal på feltarbeid! Håndbok i etnografisk metode er også den første metodeboka på norsk som tar fatt i hva som kjennetegner feltarbeidet i en digital tidsalder og diskuterer hva som blir enklere og hva som blir vanskeligere i denne nye settingen. Forfatterne tar for seg forskningsetikk, meldeplikt og følelser som oppstår i felt, og diskuterer problemstillinger som vennskap, ensomhet, seksuell trakassering, frykt og ubehag over å være en outsider. Boka inneholder nyttige refleksjoner over dilemmaer som kan oppstå i møter mellom forsker og mennesker i felt, og gir deg sjekklister for alt fra intervjuing til bruk av tolk, og hvordan skrive en god prosjektbeskrivelse.

Dette er en faglig solid og lettfattelig håndbok i etnografisk metode, spesielt rettet mot antropologer og andre samfunnsvitere som skal på feltarbeid for første gang, samt andre som bruker feltarbeid som metode.