Sikt Lærernettsted av Lidia Roland (Nettsted)

Sikt Lærernettsted

Sikt

Karrierelæring for deltakere i norskopplæring

Lidia Roland, 2022, Nettsted, Bokmål, Læreplan: Norsk og samf.kunnskap for voksne innvandrere
For skoler/bedrifter280,– ekskl. mva
350,– inkl. mva

Omtale

Sikt er en motiverende, digital ressurs med teori og oppgaver for voksne og unge som skal ta valg knyttet til karriere og livsvei. Deltakerne jobber med autentiske historier knyttet til utdanning, jobb og karriere, og lærer hvordan de kan håndtere valgsituasjoner, endring og uforutsette hendelser. Sikt er tett knyttet til Karriereknappene.

Sikt skal hjelpe deltakerne med å utvikle sin karrierekompetanse ved å bli kjent med og forstå seg selv og sin kontekst, lære å handle og ta valg, og å håndtere dilemmaer og spenninger knyttet til liv, læring og arbeid. Ressursen inneholder praktiske læringsaktiviteter og stimulerer til refleksjon, utforsking og egenvurdering, alene og sammen med andre. Undervisningsoppleggene passer for nivå A1–B2 og kan brukes både digitalt og i klasserommet. I Sikt finner du autentiske historier der du møter mennesker som har tatt aktive valg for å få et godt liv i Norge. Historiene leder deltakeren gjennom fagstoff, oppgaver, diskusjoner og refleksjon. Til hver leksjon er det god veiledning og mye tilleggsstoff for læreren.

Karriere er ikke bare knyttet til utdanning og arbeid, men også øvrige roller og livsfaser mennesker er i, og derfor bør karrierelæring integrereres i norskopplæringen. Tekstene berører temaer som er aktuelle i norskopplæringen og som svarer til kompetansemål i læreplanen. Det passer fint å kombinere Sikt med et norskopplæringsverk eller I arbeidslivet. Innholdet kan knyttes til det tverrfaglige temaet Folkehelse og livsmestring i LK20 og læreplanen i norsk for voksne innvandrere.

Sikt har funksjonalitet som gir gode muligheter for å følge opp den enkelte deltaker og tilpasse undervisningen. Læreren kan følge elevenes progresjon og resultater og kan tildele oppgaver til enkeltelever og grupper på bakgrunn av det. Elevene kan sende inn skriftlige besvarelser, som læreren kan rette og kommentere og sende tilbake for videre arbeid. Beskjeder kan leses inn muntlig, og lærer kan opprette gruppechat der elevene kan diskutere temaer. Det er også mulig for læreren å lage sine egne oppgaver i læremiddelet. Læreren kan også se hvor lenge hver enkelt deltaker har jobbet i læremiddelet. De mange mulighetene for kommunikasjon og oppfølging gjør Sikt svært velegnet for nettbasert undervisning.