Sikt

Karrierelæring for deltakere i norskopplæring
Prøvetilgang for skoler (bestilling)
/sek-asset/external-resources/2894f07d-70aa-4081-91f4-b45bf5830b14

Om læreverket

Sikt skal hjelpe deltakerne med å utvikle sin karrierekompetanse ved å bli kjent med og forstå seg selv og sin kontekst, lære å handle og ta valg, og å håndtere dilemmaer og spenninger knyttet til liv, læring og arbeid. Ressursen inneholder praktiske læringsaktiviteter og stimulerer til refleksjon, utforsking og egenvurdering, alene og sammen med andre. Undervisningsoppleggene kan brukes både digitalt og i klasserommet. SIKT er basert på autentiske historier der vi møter mennesker som har tatt aktive valg for å få et godt liv i Norge.

Karriere er ikke bare knyttet til utdanning og arbeid, men også øvrige roller og livsfaser mennesker er i, og derfor bør karrierelæring integrereres i norskopplæringen. Det passer fint å kombinere Sikt med et norskopplæringsverk eller I arbeidslivet. Innholdet kan knyttes til det tverrfaglige temaet Folkehelse og livsmestring i LK20 og i Læreplan i norsk for voksne innvandrere.

I Sikt får du hjelp til å finne ut hva du ønsker og hva du har interesse for, hva du kan og er god til, og hva som er viktig for deg.

Sikt har funksjonalitet som gir gode muligheter for å følge opp den enkelte deltaker og tilpasse undervisningen. Læreren kan følge elevenes progresjon og resultater og kan tildele oppgaver til enkeltelever og grupper på bakgrunn av det. Elevene kan sende inn skriftlige besvarelser, som læreren kan rette og kommentere og sende tilbake for videre arbeid. Beskjeder kan leses inn muntlig, og lærer kan opprette gruppechat der elevene kan diskutere temaer. Det er også mulig for læreren å lage sine egne oppgaver i læremiddelet.

Andre aktuelle læreverk