Psykologi 1 (LK20)

Psykologi 1 og 2 (LK20)

Lærebok psykologi 1 programfag

Åge Røssing Diseth, 2021, Heftet, Nynorsk, Læreplan: Fagfornyelsen
1 019,–

Omtale

Psykologi 1 (2021) lærebok dekker kompetansemålene i læreplanen LK20 (Fagfornyelsen) til programfaget psykologi 1.

Læreverket Psykologi gir elevene en oppdatert og grundig innføring i sentrale emner og retninger i psykologifaget. Psykologiske problemstillinger blir drøftet og forklart på en engasjerende måte med mange eksempler underveis. Psykologi 1 gir god oversikt over sentrale tema i faget, og legger godt til rette for dybdelæring. Elevene får se temaer og problemstillinger fra flere perspektiver og blir trent i å se sammenhenger i faget.

Fagbegreper introduseres gradvis, de gjentas flere steder i teksten og tas opp i oppgaver, slik at elevene blir trygge på dem. De tverrfaglige temaene i faget blir behandlet flere steder i de ulike delene, også med formålet om å lære elevene å se sammenhenger og tilrettelegge for dybdelæring.

Psykologi 1 (2021) gir elevene en god oversikt over sentrale tema i psykologifaget og legger godt til rette for dybdelæring. Boka er delt inn i fire hoveddeler; psykologiske perspektiver, utvikling og personlighet, læring og kognisjon og mennesket og psykisk helse. Dette gjør det både enklere å få oversikt over de store temaene, og det legger til rette for dybdelæring. Elevene ser ulike tema og problemstillinger fra flere perspektiver og blir trent i å se sammenhenger i faget.

Supplerende digitale ressurser for lærere og elever finnes på nettstedet psykologi.cdu.no.

Psykologi Elevnettsted inneholder varierte oppgaver og ressurser som gir muligheter for å jobbe utforskende med faget. Her kan elevene øve seg på å være kildekritiske og vurdere hvordan forskning blir framstilt. Oppgaver i leksjoner gir gode muligheter for å jobbe med et emne fra flere vinkler og over tid. Elevene kan lagre svarene sine på nettstedet.

Psykologi Lærernettsted er det forslag til varierte og inspirerende undervisningsopplegg som vil engasjere elevene. Forslag til årsplaner og lenker til artikler som omtaler ny forskning. Læreren kan følge med på elevenes arbeid og progresjon på elevnettstedet, og gi tilbakemeldinger på lengre besvarelser.