Pris

En håndbok i prisbeslutninger

Ragnhild Silkoset, 2021, Heftet, Bokmål

Omtale

Blant de vanskeligste oppgavene en bedrift har, er prising av produktene. Priser man for lavt, risikerer man at kostnadene ikke dekkes eller at det ikke skapes profitt. Priser man for høyt, risikerer man å miste potensielle kunder.

Prisstrategi er det området hvor ledere føler størst press for å lykkes, men har minst kompetanse og evne til å treffe gode, langsiktige valg. Bedriftsledere kan lite om prisstrategi og prioriterer ofte å bruke ressursene på design, merkevarebygging, strategiplaner og produktutvikling framfor kunnskap om pris. Boka Pris – En håndbok i prisbeslutninger presenterer et grunnleggende verktøy for prisstrategi for bedrifter og gründere til bruk i alle faser.