Økonomistyring for prosjektledere

Fra lønnsomhetsberegning til gevinst

Terje Berg og Tore Vikene, 2017, Heftet, Bokmål

Omtale

Økonomistyring for prosjektledere gir en systematisk og samlet fremstilling av økonomistyring for prosjektledere. Lønnsomhet vies oppmerksomhet gjennom alle prosjektets faser, fra initiering til det avsluttes og gevinsten skal tas ut av oppdragsgiver. For å gjøre fremstillingen så pedagogisk som mulig, underbygges teorien av modeller og illustrasjoner, samt eksempler som skal belyse den aktuelle tematikken. Til hvert kapittel er det utarbeidet oppgaver med tilhørende løsningsforslag.

Sentrale temaer i boken:

  • Hvordan utøve forutsigbar og god økonomistyring av prosjekter
  • Lønnsomhetsberegning av prosjekter
  • Identifisering av gevinstmuligheter og styring mot gevinstuttak
  • Utarbeidelse av kalkyler og budsjetter
  • Hvordan oppnå god kostnadskontroll
  • Målekriterier, avviksanalyse og oppfølging av økonomi
  • Realisering av gevinster og måling av gevinster fra et prosjekt
Økonomistyring for prosjektledere er aktuell for kurs i prosjektledelse på universitets- og høyskolenivå, samt bedriftsinterne kurs. Den egner seg også godt for ikke-økonomer som har behov for kunnskap om økonomistyring i prosjekter og økonomimedarbeidere med ansvar for oppfølging av prosjektøkonomi.