Oversikt over familieretten

Juridiske oversiktsbøker

Peter Lødrup og Tone Sverdrup, 2020, Heftet, Bokmål

Omtale

Reglene som gjelder mellom ektefeller, mellom samboere og mellom foreldre og barn omtales gjerne som familierett. Noen av reglene er mest aktuelle mens man bor sammen, andre får først virkning ved et samlivsbrudd.

Oversikt over familieretten inneholder en oversiktlig fremstilling av de viktigste reglene om:

  • ekteskapsinngåelse
  • ekteskapets oppløsning
  • formuesforholdet mellom ektefeller
  • delingen av formuen ved separasjon og skilsmisse
  • samboerforhold
  • samboerforholds opphør
  • forholdet mellom barn og foreldre
  • barnets stilling etter et samlivsbrudd
Boken er egnet som et første hjelpemiddel for alle som trenger en oversikt over familieretten. Den er også nyttig som en innføring i faget for studenter på universitets- og høyskolenivå.