Organisasjonspsykologi

Essays for ledere

Paul Moxnes, 2022, Heftet, Bokmål

Omtale

Ledelse kan læres, og ledere trenger innsikt i psykologi. I denne boken presenteres seks faglige essays om psykologi og ledelse. Gjennom disse essayene vil du få nyttig kunnskap fra de «friske» delen av psykologien – organisasjonspsykologien – servert på en annerledes måte enn i vanlige lærebøker.

I boken formidler Moxnes kompleks forskning på en innsiktsfull, forståelig og medrivende måte, samtidig som han deler rundhåndet av sine egne erfaringer. Boken forteller om psykologiske krefter som påvirker menneske og organisasjon – og medvirker til alt fra gode og dårlige relasjoner til gode og dårlige bunnlinjer.

Organisasjonspsykologi - Essays for ledere henvender seg til et bredt spektrum av lesere med lederansvar i næringsliv, helsevesen, skole eller militæret. Boken sikter også mot studenter og kursdeltakere som vil lære om psykologiske prosesser i organisasjon og ledelse.