Ord 1 Arbeidsbok (2014)

Ord

Alfabetisering for voksne innvandrere

Vigdis Alver og Karen Margrete Dregelid, 2014, Heftet, Bokmål
439,–

Omtale

Ord 1 er revidert i 2014 og Ord 2 kommer høsten 2014. Ord 2 er en utvidelse av læreverket.

Arbeidsbok
Abeidssboka er nært knyttet til tekstboka med hensyn til bokstavgjennomgang, ordforråd og arbeidsmåter. Her får deltakerne bearbeidet stoffet fra tekstboka.

Åpent elevnettsted med lyd og oppgaver
På elevnettstedet er det varierte interaktive oppgaver som supplerer oppgavene i bøkene. Det er lyd på alle instruksjoner. Elevene kan også lytte til en egen «ordbank» og alfabetet med lyd.