Ord

Alfabetisering for voksne innvandrere
/sek-asset/external-resources/d96931f7-d87c-451d-87b1-e797bba308ff/sek-asset/external-resources/e5d7b90d-4cde-4011-8430-6fb596d97a66

Om læreverket

Læreverket Ord er utviklet av forfattere med solid erfaring og kunnskap om voksne og alfabetisering. I Ord legges det vekt på at deltakerne skal tilegne seg muntlige norskferdigheter parallelt med lese- og skriveopplæringen.

Ord 1 er for deltakere som skal lære å lese og skrive
Ord 1. Tekstbok inneholder et bokstavprogram med systematisk presentasjon av bokstaver og stavelser. Alle bokstavpresentasjonene starter med et samtalebilde som er en viktig forberedelse til avkodingsarbeidet. Lesetekstene i siste del ligger nær talespråket og er skrevet i sjangrer som deltakerne møter i hverdagen.

Ord 2 er for deltakere som har knekket lesekoden
Ord 2 er utviklet for deltakere som trenger mer leseøving og tekstkunnskap. Deltakerne skal også utvide ordforrådet sitt. Det er fokusert på situasjoner som deltakere kan kjenne seg igjen i, innenfor emner som mat, klær, skole og helse. I Ord 2 er det ulike typer tekster som dialoger, korte fortellinger, faktatekster, autentiske tekster, litterære tekster og leseøvingstekster. Boka bygger på det muntlige og skriftlige arbeidet i Ord 1, men er ikke en forutsetning for å bruke Ord 2.

Arbeidsbøkene
Abeidsbøkene er nært knyttet til tekstbøkene med hensyn til bokstavgjennomgang, ordforråd og arbeidsmåter. Her får deltakerne bearbeidet stoffet fra tekstbøkene.

Uttale- og lyttetrening på cd-er og lydnettsted
Elevlyden inneholder innleste tekster fra tekstboka. Dette er ment som hjelp med uttalen, men lyden kan også brukes til lytting og diktater. Lærerlyden inneholder lyd til lytte- og uttaleøvelser.

Åpent elevnettsted med lyd og oppgaver
På elevnettstedet er det varierte interaktive oppgaver som supplerer oppgavene i bøkene. Det er lyd på alle instruksjoner. Elevene kan også lytte til en egen «ordbank» og alfabetet med lyd.

Lærerressurser på nett
I lærerressursen er alle samtalebildene fra tekstboka slik at de kan brukes i klasserommet. Her er også tekstene til lytte- og uttaleøvelsene på lærer-cd-en, tilleggsoppgaver og en fyldig generell veiledning til læreverket og hvordan man underviser voksne analfabeter fra andre kulturer og språkområder.

Ord bygger på læreplanen i norsk og samfunnskunnskap og dekker målene for grunnleggende lese- og skriveopplæring, spor 1, nivå A1.

Andre aktuelle læreverk