Norskhet i bevegelse

Carla Ramirez og Ida Marie Lyså (red.), 2024, Bokmål

Omtale

Hva vil det si å være norsk, og hvem kan kalle seg norsk i samtidens globaliserte og flerkulturelle Norge? Dette er spørsmål som diskuteres stadig mer i offentlig debatt og på sosiale medier. Forfatterne av Norskhet i bevegelse undersøker hvem som har tilgang til norskhet, hvordan norskhet defineres, hvem som blir eller ikke blir anerkjent som norsk, og hvordan grenser for tilhørighet til Norge skapes, opprettholdes og utfordres. Et viktig premiss for forfatterne er at mennesker har et grunnleggende behov for tilhørighet.

Norge har i dag en oppvoksende generasjon barn og ungdom med familiebakgrunn fra andre land som ikke kan defineres ut av det norske fellesskapet. For noen er Norge den eneste kulturelle referanserammen og det eneste hjemlandet de har. Bidragene i denne antologien utforsker, kritiserer og utvider hvordan vi kan forstå norskhet i dagens heterogene samfunn. Forfatterne utfordrer forestillinger om norskhet gjennom å åpne opp nettopp for en norskhet i bevegelse.

Norskhet i bevegelse passer for forskere, praktikere og andre interesserte. Boken vil også være relevant for bachelor- og masterutdanninger i blant annet samfunnsvitenskapene, lærer- eller barnehagelærerutdanning, barnevern, pedagogikk, rådgivning, sosiologi, statsvitenskap, barndomsstudier og sosialt arbeid, ved både norske og nordiske universiteter og høgskoler.