Norsk start 8–10 Tekstbok Unibok (LK20)

Norsk start 8–10 (LK20)

Grunnleggende norsk for språklige minoriteter

Sara Blikstad Nyegaard, 2022, Nettsted, Bokmål, Læreplan: Fagfornyelsen

Omtale

Norsk start 8–10 Tekstbok Unibok er en digital utgave av læreboka for grunnleggende norsk i et lesevennlig digitalt format med gode studietekniske verktøy. Boka er beriket med innlest tekst.

Med Norsk start 8–10 Tekstbok Unibok får elevene en digital lærebok som dekker alle målene i Læreplanen for grunnleggende norsk, nivå 1, 2 og 3. Norsk start 8–10 har også en innholdsrik digital ressurs med oppgaver og fordypning, se Norsk start 8–10 Elev- og lærernettsted.

Norsk start 8–10 Tekstbok Unibok har innlest læreboktekst. Med Unibok er læreboka alltid tilgjengelig, og elevene kan lese den på alle digitale flater – også mobil. Unibok er brukervennlig, og har flere gode studietekniske verktøy gjør at eleven kan jobbe godt med lærestoffet i boka. En svært god søkefunksjon gjør alt lærestoffet lett tilgjengelig, og elevene kan skrive notater og markere i teksten. Tekst-til-tale-funksjonen har god kvalitet og høy pedagogisk verdi for lesesvake elever ettersom at ordene markeres under opplesing.

Norsk start 8–10 Tekstbok Unibok tilfredsstiller kravene til universell utforming. Les mer om funksjonalitet i Unibok: www.unibok.no

Når du har lisens og tilgang til boka, finner du den i «Mine unibøker» på www.unibok.no og under «Min side» på www.cdu.no.

Les mer om innhold i Norsk start 8–10 Norsk Tekstbok