Norsk start 8-10 Tekstbok Nivå 1, 2 og 3

Vie Berg og Toril Sjo, 2010, Innbundet, Nynorsk, Læreplan: Grunnleggende norsk for språklige minoriteter
689,–

Omtale

Norsk start 8–10 Tekstbok er bygd opp i henhold til målene i læreplanen Grunnleggende norsk for språklige minoriteter og Språkpermen 13–18. Illustrasjoner og temaer er tilpasset elever på ungdomstrinnet.

Tekstbok og arbeidsbok inneholder alle de tre nivåene i læreplanen. Temaene er relatert til elevenes behov for språk på skolen og i møte med norsk dagligliv. Læreverket vektlegger interaktivitet og den enkelte elevs refleksjon over egen læring, målsetting og måloppnåelse. Formålet med læreverket er at elevene skal få gode nok norskkunnskaper til å kunne følge ordinær undervisning.