Norsk start 8-10 Arbeidsbok Nivå 1, 2 og 3

Vie Berg og Toril Kristin Sjo, 2010, Heftet, Nynorsk, Læreplan: Grunnleggende norsk for språklige minoriteter
519,–

Omtale

Arbeidsbok Nivå 1, 2 og 3 består av mange og varierte oppgaver innenfor ferdighetene lytte, tale, lese, skrive, uttale og samtale.