Norsk start 5–7 Tekstbok Unibok (LK20)

Norsk start 5–7 (LK20)

Grunnleggende norsk for språklige minoriteter

Rushby Flem, Blikstad Nyegaard og Brøvig Strømme, 2023, Nettsted, Bokmål, Læreplan: Fagfornyelsen
209,–

Omtale

Norsk start 5–7 Tekstbok Unibok er en digital utgave av læreboka for grunnleggende norsk i et lesevennlig digitalt format med gode studietekniske verktøy. Boka har innlest tekst.

Med Norsk start 5–7 Tekstbok Unibok får elevene en digital lærebok som dekker alle målene i Læreplanen for grunnleggende norsk. Les mer om struktur og innhold i Norsk start 5–7 Tekstbok. Læreverket har også en innholdsrik digital ressurs med oppgaver og fordypning, se Norsk start 5–7 Elev- og lærernettsted.

Norsk start 5–7 Tekstbok Unibok har innlest læreboktekst. Med Unibok er læreboka alltid tilgjengelig, og elevene kan lese den på alle digitale flater – også mobil. Unibok er brukervennlig, og har flere gode studietekniske verktøy gjør at eleven kan jobbe godt med lærestoffet i boka. En svært god søkefunksjon gjør alt lærestoffet lett tilgjengelig, og elevene kan skrive notater og markere i teksten. Tekst-til-tale-funksjonen har god kvalitet og høy pedagogisk verdi for lesesvake elever siden ordene markeres under opplesing.

Norsk start 5–7 Tekstbok Unibok tilfredsstiller kravene til universell utforming. Les mer om funksjonalitet i Unibok: www.unibok.no

Når du har lisens og tilgang til boka, finner du den i «Mine unibøker» på www.unibok.no og under «Min side» på www.cdu.no.