Norsk start 5–7 Elevnettsted (LK20) av Nina Rushby Flem og Marie Brøvig Strømme (Nettsted)

Norsk start 5–7 Elevnettsted (LK20)

Norsk start 5–7 (LK20)

Nettressurs, Grunnleggende norsk for språklige minoriteter

Nina Rushby Flem, Joachim Kirkebirkeland og Marie Brøvig Strømme, 2023, Nettsted, Bokmål, Nynorsk, Læreplan: Fagfornyelsen
For skoler/bedrifter93,– ekskl. mva
116,– inkl. mva
Klar til bruk 14.08.2023

Omtale

Norsk start 5–7 har elev- og lærernettsted som gir gode pedagogiske muligheter. I elevnettstedet får elevene muligheter til å jobbe med varierte oppgaver som følger tema og struktur fra tekst- og arbeidsbok.


Elevnettstedet åpner for mengdetrening og mulighet til å øve på ulike ferdigheter. Mange av oppgavene er selvrettende, mens større oppgaver skriftlig og muntlig åpner for dialog med læreren.

I lærernettstedet får læreren oversikt over oppgaver, resultat og tidsbruk for hver enkelt elev. Læreren kan tildele oppgaver til enkeltelever og grupper ut fra behov, og kommentere og veilede skriftlig eller muntlig. Læreren kan også lage egne oppgaver og dele med elevene. På lærernettstedet er det også en egen veiledning som gir pedagogisk tips til hvordan du som lærer kan bruke verket.

Nettstedet har individuell innlogging for elever og lærere.