Norsk start 5–7 Matematikk Intro (LK20)

Norsk start Matematikk 5–7 (LK20)

Lærebok, matematikk for språklege minoritetar

Jan Erik Gulbrandsen og Randi Løchsen, 2024, Heftet, Nynorsk, Læreplan: Fagfornyelsen
309,–

Andre utgaver

Omtale

Tematiske kapittelillustrasjoner gir et variert utgangspunkt for samtaler mellom læreren og elevene, hvor både matematikk og flerspråklighet kan være en del i dialogen. Kapitlene oppsummeres med oppgaver som viser hva elevene har lært. Til slutt følger en spillaktivitet. Boka kan benyttes fra 4. trinn og videre på mellomtrinnet.

Norsk start 5–7 Matematikk er tilrettelagt for minoritetsspråklige elever. Samtidig som elevene utvikler begrepsforståelse og sine løsningsstrategier i matematikk, får de anledning til å delta med sin språkkompetanse. I arbeid med oppgavene motiveres elevene til abstraksjon, generalisering og til å se sammenhenger med støtte av visualiseringsmodeller og illustrasjoner. Samarbeidsoppgaver legger opp til at elevene får anledning til å utvikle sin matematiske og språklige kompetanse gjennom muntlige aktiviteter.

Norsk start 5–7 Matematikk Elev- og lærernettsted gir god oversikt. Læreren kan følge elevenes progresjon og resultater, tildele oppgaver til klassen og enkeltelever etter behov og rette og kommentere innsendte besvarelser, skriftlig eller muntlig. Elever kan besvare oppgaver muntlig og sende muntlige beskjeder til læreren, Læreren kan skape engasjere elevgruppa ved hjelp av meningsmålinger og innspillstavler.

Nettstedet inneholder varierte oppgaver for videre øving og en grundig lærerveiledning.