Norsk start 3-4 (LK20) Lærernettsted av Nina Rushby Flem og Marie Brøvig Strømme (Nettsted)

Norsk start 3-4 (LK20) Lærernettsted

Norsk start 3–4 (LK20)

Grunnleggende norsk for språklige minoriteter

Nina Rushby Flem og Marie Brøvig Strømme, 2023, Nettsted, Bokmål, Nynorsk, Læreplan: Fagfornyelsen
For skoler/bedrifter280,– ekskl. mva
350,– inkl. mva

Omtale

Norsk start 3–4 Lærernettsted gir læreren mulighet til å tilpasse undervisningen og tilrettelegge for den enkelte elev.

Lærernettstedet inneholder en lærerveiledning som gir pedagogiske tips til hvordan du som lærer kan bruke verket, både generell og per kapittel. Det finnes også kopiorginaler til hver leksjon.

I lærernettstedet får læreren oversikt over oppgaver, resultat og tidsbruk for hver enkelt elev. Læreren kan tildele oppgaver til enkeltelever og grupper ut fra behov, og kommentere og veilede skriftlig eller muntlig. Læreren kan også lage egne oppgaver og dele med elevene.

I elevnettstedet får elevene muligheter til å jobbe med varierte oppgaver som følger tema og struktur fra tekst- og arbeidsbok. Elevnettstedet åpner for mengdetrening og mulighet til å øve på ulike ferdigheter. Mange av oppgavene er selvrettende, mens større oppgaver skriftlig og muntlig åpner for dialog med læreren.

Nettstedet har individuell innlogging for elever og lærere.