Norsk start 3-4 (LK20) Elevnettsted av Nina Rushby Flem og Marie Brøvig Strømme (Nettsted)

Norsk start 3-4 (LK20) Elevnettsted

Norsk start 3–4 (LK20)

Grunnleggende norsk for språklige minoriteter

Nina Rushby Flem, Marie Brøvig Strømme og Julie Iveland Sand, 2023, Nettsted, Bokmål, Nynorsk, Læreplan: Fagfornyelsen
For skoler/bedrifter120,– ekskl. mva
150,– inkl. mva

Omtale

Norsk start 3–4 Elev- og lærernettsted gir muligheter for tilpassing og differensiering. Elevene kan jobbe med varierte oppgaver som følger tema og struktur fra tekst- og arbeidsbok.

Elevnettstedet gir mulighet for mengdetrening og å øve alle ferdigheter. Mange av oppgavene er selvrettende, mens større oppgaver skriftlig og muntlig åpner for dialog med læreren.
Hver leksjon inneholder oppgaver i kategoriene:

  • øv på ord i ordbanken med 13 støttespråk
  • hør og forstå
  • les og forstå
  • lær om språket
  • skriv og snakk
  • oppgaver til kapittelbildet
I tillegg kan elevene lytte til innleste tekster fra tekstboka.

I Norsk start 3–4 Lærernettsted får læreren oversikt over oppgaver, resultat og tidsbruk for hver enkelt elev og kan tilpasse oppgaver til enkeltelever og grupper ut fra behov. Nettstedet legger til rette for kommunikasjon og skriftlig eller muntlig veiledning. På lærernettstedet er det også en egen veiledning som gir pedagogisk tips til hvordan du som lærer kan bruke verket.

Nettstedet har individuell innlogging for elever og lærere.