Norsk 7 fra Cappelen Damm Lærerveiledning

Norsk 5-7 fra Cappelen Damm
Ingeborg Anly, Stig Erlend Kvinge og Tove Stjern Frønes, 2021, Spiral, Bokmål, Nynorsk, Læreplan: Fagfornyelsen
789,–

Omtale

Lærerveiledningen har en ryddig og oversiktlig struktur:

- en generell del om verket og fagfornyelsen

- en metodisk del med fagdidaktiske tips til hver side i elevboka

I den metodiske delen inneholder hvert oppslag faksimiler fra elevbøkene. Piler inn til faksimilene og tydelige avsnitt i teksten gir god hjelp til lærerens forberedelse av undervisningen. Det er rikelig med forslag til hvordan man kan jobbe med de enkelte tekstene, temaene og oppgavene.

Samlet sett vil du få et godt utgangspunkt for å skape motiverende norsktimer med høy grad av aktivitet og mestringsfølelse hos elevene. Forfatterne viser til velprøvde arbeidsmetoder og krydrer med kreative og lekpregede innfallsvinkler.