Norsk 5-7 fra Cappelen Damm

/sek-asset/external-resources/f21009b0-7048-4608-9979-0e70596e200e/sek-asset/external-resources/72c6ceb5-0279-4e7d-824f-0edc7d008bdc/sek-asset/external-resources/963db465-0023-47bb-ae71-e49dffb91076

Om læreverket

Med Norsk 5–7 fra Cappelen Damm får du et kvalitetssikret og nivåtilpasset norskverk som setter dybdelæring i sentrum. Elevene jobber med lesing, skriving og muntlige ferdigheter i sammenheng.

Dybdelæring i norskfaget er å jobbe med alle de grunnleggende ferdighetene i sammenheng. I Norsk 5–7 fra Cappelen Damm er alle ferdighetene integrert i hvert kapittel. Verket tilbyr strukturerte læringsforløp som munner ut i elevprodukter.

GRUNNBOK
Ønsker du deg et norskverk

- med bare én grunnbok per trinn?
- som er lett å forstå og enkelt å bruke?
- som ivaretar de tverrfaglige temaene?
- som er lekent og elevvennlig?
- med autentiske tekster som motiverer og inspirerer?
- med systematisk begreps- og leseopplæring?
- med skriveopplæring som gir resultater?


Grunnboka en alt-i-ett-bok.
Elevene har bare én norskbok å forholde seg til. Den har en tydelig progresjon og sikrer at elevene får god opplæring i faget.

LÆRERVEILEDNING
Lærerveiledningen følger grunnboka side for side og inneholder mange konkrete tips og ideer til undervisningen. I tillegg får du en grundig innføring i det moderne norskfaget etter fagfornyelsen.

Norsk 5-7 fra Cappelen Damm Digital lærerressurs
Læreverket har en rik digital lærerressurs. Dette er lærerens egen digitale ressursbank, med masse nyttig innhold for både lærere og elever.

I Digital lærerressurs finner du:
· tavlebøker med lyd og lenker
· årsplaner, progresjonsplan og andre oversikter
· arbeidsark tilpasset temaer, kapitler og tekster
· innspilt lyd til alle lesetekstene
· ressurser til lesing og skriving

KOMPONENTER I LÆREVERKET
• Lærebok Norsk 5 Grunnbok
• Lærebok Norsk 6 Grunnbok
• Lærebok Norsk 7 Grunnbok
• Lærerveiledning
Digital lærerressurs
Digital lærebok - Unibok
Digital lærebok - Brettbok

Velger du Norsk 5–7 fra Cappelen Damm, får du et oppdatert læreverk med god sammenheng og tydelig progresjon. Verket gir faglig trygghet, rom for dybdelæring og gode muligheter for vurdering og differensiering.

Norsk 5–7 i Skolen fra Cappelen Damm – vår nye digitale tjeneste
Vil du arbeide litt digitalt, ganske digitalt eller helt digitalt?
Med Skolen fra Cappelen Damm er det opp til deg. Innholdet i tjenesten har en tydelig struktur med årsplan for det enkelte trinn. Lærestoffet formidles i læringsstier som inneholder filmer, podkaster, lydbøker, spill, reportasjer, tekster og oppgaver. Fleksible lisensmodeller gjør det mulig å bruke og betale for det dere trenger.

Andre aktuelle læreverk