Norsk 7 fra Cappelen Damm Grunnbok Unibok

Norsk 5-7 fra Cappelen Damm
Ingeborg Anly og Stig Erlend Kvinge, 2021, Nettsted, Bokmål, Nynorsk
219,–

Omtale

Norsk 7 Grunnbok Unibok er den digitale utgaven av læreboka i et leservennlig format, og en del av læreverket Norsk 1–7 fra Cappelen Damm. Med Unibok er læreboka alltid tilgjengelig, og elevene kan lese den på alle digitale flater – også mobil. Unibok er brukervennlig, og flere gode studietekniske verktøy som kan hjelpe elevene i arbeidet med tekstene.

Boka er beriket med innlest lyd med ulike stemmer (se lydikon). Eleven kan også benytte seg av tekst-til-tale funksjon der teksten ikke har egne lydspor.

Ordforklaringer aktiveres ved å klikke på uthevede ord i teksten. Digitale ordbøker på bokmål og nynorsk er også integrert, og oppslagene vises i lesevinduet. Elevene har også mulighet til å søke på fagord og andre ord som er forklart i boka.

Innholdsfortegnelse, fulltekstsøk og bokmerkefunksjon gjør det lett å finne fram og holde oversikt. Eleven kan markere tekst og legge inn notater, disse kan eksporteres til pdf eller word.

Når du har lisens og tilgang til boka, finner du den i «Mine unibøker» på www.unibok.no og under «Min side» på www.cdu.no.

Lisensen gir tilgang til både bokmåls- og nynorskutgaven. Les mer om Unibok på www.unibok.no.

Ønsker du deg én norskbok på hvert trinn

- som er lett å forstå og enkel å bruke

- som gir mulighet til dybdelæring og fleksibilitet

- som sikrer helhet, sammenheng og tydelig progresjon i norskfaget

- som ivaretar kjerneelementene i norskfaget og de tverrfaglige temaene

Norsk 7 Grunnbok Unibok inneholder disse seks kapitlene:
1. Den boka: diskutere bøker, snakke om leseopplevelser, selge og slakte bøker
2. Fantastisk!: lese utdrag fra ny og klassisk fantasy-litteratur og skape egne fantastiske fortellinger
3. Språk og identitet: utforske språklig mangfold og reflektere over sammenhenger mellom språk og identitet
4. Del kunnskap: lese fagtekster om tverrfaglige temaer og presentere fagstoff skriftlig og muntlig
5. Kort fortalt: lese og skrive mikronoveller, memes og andre korte og kreative tekster, bearbeide tekster etter tilbakemelding
6. Er det greit?: reflektere over viktige spørsmål med utgangspunkt i tekster om tverrfaglige temaer fra ulike kontekster

Boka inneholder språksider med rettskriving, grammatikk og andre språklige emner. Boka kan brukes sammen med SKOLEN fra Cappelen Damm.