Nabospråk og nabospråkundervisning

Stian Hårstad, 2021, Heftet, Bokmål

Omtale

Er det likegyldig om Pippi snakker svensk eller norsk på tv?
Er det greit at du må snakke engelsk når du bestiller pølse i Legoland?
Hva kan gjøres for at de skandinaviske språkene fortsatt skal være gangbare i hele Skandinavia?

Hovedsiktemålet med denne boka er å tilby en innføring i temaet nabospråk med vekt på undervisning i emnet. Arbeid med svensk og dansk er en del av læreplanens mål, men dessverre ser det ut til å bli nedprioritert av en del norsklærere. Denne boka viser hvorfor arbeid med nabospråkforståelse er viktig og nyttig, hva de språklige utfordringene består i og ikke minst hvordan man kan arbeide med nabospråk på varierte og læringsfremmende måter.

Nabospråk og nabospråkundervisning er rettet mot lærere og lærerstudenter som har – eller kommer til å få – grunnskolen som sin arbeidsplass.