Transspråking

Språk, tospråklighet og opplæring

Ofelia García og Li Wei, 2019, Heftet, Bokmål
Inger Sverreson Holmes (Oversetter)

Blogginnlegg: Transspråking – Hva i all verden er det?

Omtale

Det nye begrepet «transspråking» har potensial til å endre vår forståelse av språkbrukere og påvirke samfunnets strukturer rundt språklæring. Denne boken presenterer tankegangen bak begrepet og hvordan det skiller seg fra tidligere teorier og modeller for språklæring og flerspråklighetsutvikling. Forfatterne viser også hvordan transspråking kan brukes i opplæring, sett fra elevers og læreres perspektiv.

Boken er høyaktuell for alle som er opptatt av hvordan mennesker bruker og lærer flere språk, for eksempel lærere, studenter og forskere innen norsk som andrespråk eller fremmedspråk.

«Dette er obligatorisk lesning for alle som er interessert i en nyskapende sosial og psykologisk tilnærming til studier av språket i bruk og læring.»

Elizabeth Lanza,
MultiLing – Senter for flerspråklighet ved Universitetet i Oslo.