Munnstell

Godt munnstell nødvendig og helsebringende

Anne Marie Flovik, 2005, Heftet, Bokmål

Omtale

Munnstell inneholder nødvendig og viktig kunnskap om hvordan godt munnstell skal gjennomføres.

«Dent-O-Sept-skandalen» i 2001–2002 satte søkelyset på rutiner og prosedyrer om munnhygiene, spesielt i sykehus. Helsetilsynet fastlo gjennom en sakkyndig gruppe at kunnskapen om munnhelse var mangelfull hos helsepersonell.

Det finnes altfor mange eksempler på unødvendig smerte, ubehag og lidelse på grunn av dårlig munnhygiene. Godt og systematisk munnstell er en forutsetning ikke bare for velværet og for å få i seg fullverdig ernæring, men også for helbredelse. Munnhygiene bør derfor få langt større oppmerksomhet i sykehus, sykehjem og hjemmesykepleien, og helsepersonell må bli mer aktive med å tilby og sørge for at pasienten får godt munnstell.

Munnstell henvender seg til helsepersonell som kommer i kontakt med pasienter med behov for hjelp til munnstell.

Forfatteren slår et slag for å oppvurdere den gode, grunnleggende sykepleien og sette de praktiske erfaringene sammen med teori og kunnskap.