Modellbasert praksis i kroppsøving

Mats Hordvik, Lars Bjørke og Øyvind Førland Standal (red.), 2024, Heftet, Bokmål

Ønsker du å vurdere boka for pensum i høyere utdanning? 
Forhåndsbestill gratis vurderingeksemplar her

Omtale

Boken presenterer modellbasert praksis med utgangspunkt i en norsk kroppsøvingskontekst. Modellbasert praksis innebærer at lærere organiserer undervisningen basert på ulike pedagogiske modeller, der hver modell gir føringer for et sammenhengende undervisningsforløp med koblinger mellom hovedtema, læringsmål og undervisnings- og vurderingspraksis.

Boken er delt inn i tre hoveddeler. I første del presenteres fire hovedgrunner for kroppsøving som et fag i skolen, i tillegg til visjonen for modellbasert praksis. I den andre delen brukes de fire hovedgrunnene fra den første delen til å organisere og introdusere ni ulike pedagogiske modeller. I siste del diskuteres undervisningsplanlegging med utgangspunkt i modellbasert praksis fra ulike perspektiver.

Boken henvender seg til lærerstudenter, lærere og lærerutdannere som ønsker å utvikle sin undervisningspraksis basert på modellbasert praksis.