Kroppsøving etter fagfornyelsen

Erlend Ellefsen Vinje, Karl Petter Fon, Martin Blaauw Sandell og Markus Vagle (red.), 2024, Heftet, Bokmål

Omtale

I Kroppsøving etter fagfornyelsen presenteres og drøftes problemstillinger av didaktisk art knyttet til hvordan det nye kroppsøvingsfaget utspiller seg i skolehverdagen. I boka presenteres også ny kunnskap om hvordan elever og lærere forstår det mindre idrettsrettede kroppsøvingsfaget, aktivitetsinnholdet i faget, og hvorfor enkelte områder ved faget kan se ut til å nedprioriteres.

Boka henvender seg til forskere, lærerutdannere, studenter og lærere.