Mobbing på digitale arenaer

Øystein Samnøen, 2014, Heftet, Bokmål

Omtale

Det viktigste foreldre og fagpersoner trenger å vite om digital mobbing – og hvordan man kan avdekke, håndtere og forebygge både på hjemmebane og i skolen.

Boka gir nyttig informasjon om følgende temaer:

  • Barn og unges bruk av sosiale medier.
  • Hva er digital mobbing, og hvordan opplever barn og unge denne mobbeformen?
  • Hvor utbredt er digital mobbing blant barn og unge?
  • Hvordan kan foreldre og fagpersoner oppdage, håndtere og forebygge digital mobbing?
  • Hva sier norsk lov om digital mobbing, trakassering, trusler og ulovlig bildepublisering?
  • Hvor kan man henvende seg for å få hjelp?
Boka inneholder også en rekke samtalepunkter og oppgaver som kan benyttes både hjemme og i skolen for å forebygge mobbing på nett og mobil.

Mobbing på digitale arenaer er lettlest, og gir mange gode eksempler, praktiske råd og nyttige tips.