Metodemangfold og Det nye testamentet

I fotsporene til den etiopiske evnukken

Anna Rebecca Solevåg, Marianne B. Kartzow og Gitte Buch-Hansen (red.), 2013, Heftet, Bokmål

Omtale

Hvordan kan vi forstå en tekst fra Bibelen som på en og samme tid er en historisk kilde og en hellig tekst? Denne boken tar pulsen på metodemangfoldet innen nytestamentlig forskning. Gjennom lesninger av fortellingen om den etiopiske evnukken fra Apostlenes gjerninger presenterer åtte forfattere noen av de metodene, tilnærmingene og perspektivene som bibelforskere bruker i dag for å forstå en tekst. Boken er beregnet på forskere, studenter og andre som er interesserte i hvordan bibeltekster kan gi mening, og som ønsker å gjøre seg kjent med det metodemangfoldet som nå eksisterer.